Profesjonalna
księgowość
dla Ciebie
i Twojej firmy

Księgowa to taka osoba,

która rozwiązuje Twój problem,

o którego istnieniu nie wiedziałeś,

w sposób, którego nie rozumiesz.

Księgowość

 

W zakresie usług księgowych nasze biuro oferuje Państwu:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych), tzw. "pełna księgowość;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów PKPiR;
 • prowadzenie ewidencji przychodów - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • rozliczanie karty podatkowej;
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT oraz JPK;
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS;
 • przekazywanie informacji na temat należnych do zapłaty podatków oraz składek ZUS;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań na temat zużycia paliw i wiele innych.

Kadry i Płace

 

Obsługa kadrowo - płacowa oferowana przez nasze biuro obejmuje:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej i akt osobowych;
 • sporządzanie list płac;
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych (umowy zlecenie i o dzieło);
 • sporządzanie kadrowych deklaracji podatkowych oraz wiele innych.

 

Pozostałe usługi

 

Świadczymy również usługi w zakresie:

 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej;
 • pomoc w otwarciu firmowych rachunków bankowych,jak również osobistych;
 • pomoc w sporządzeniu wniosków do PUP celem uzyskania dotacji na otwarcie działalności gospdoarczej;
 • pomoc w sporządzeniu pism urzędowych oraz innej korespondencji biznesowej;
 • pomoc w wypełnieniu różnego rodzaju druków;
 • mailowa administracja biura;
 • i wiele innych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura

 

>WZAJEMNA RZETELNOŚĆ<

10% rabatu za szybką dostawę dokumentów księgowych

 

Doceniamy rzetelnych i sumiennych Partnerów biznesowych!

Dostarcz nam dokumenty księgowe do 5-go dnia miesiąca następującego

po miesiącu rozliczeniowym, a obniżymy Ci fakturę

za usługi księgowe w tym miesiącu o 10%. 

 

>DOBRY START<

Przez pierwsze 3 miesiące obniżona o 50% cena za usługi księgowe

dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą!

 

Zdajemy sobie sprawę, że początkom prowadzenia firmy

towarzyszy konieczność ponoszenia dużych wydatków.

Nasze biuro rozumie potrzeby swoich Klientów,

więc proponuje przez pierwsze trzy miesiące

prowadzenia własnej działalnosci gospodarczej

rabat 50% na usługi księgowe.

Otwieranie działalności gospodarczej jeszcze nigdy nie było takie proste!

 

 

 

Proces współpracy

1. 

Wizyta w naszym biurze i pzredstawienie swoich potrzeb w zakresie księgowości, kadr i płac czy też usług administracyjnych.

2.

Uzgodnie warunków współpracy i podpisanie umowy na świadczenie usług.

3.

Wzajemna współpraca - terminowa dostawa dokumentów oraz rzetelne wykonanie usługi.

4.

Terminowa zapłata za wykonaną usługę. Wzajemny szacunek i współpraca drogą do osiągnięcia sukcesu.